Již brzy bude k dispozici zcela nový produkt - Studio Creatio (dříve bpm'online) free - vyvinutý pro zefektivnění práce s procesy. Řešení umožní vytvářet, dokumentovat a sdílet byznys procesy ve funkčním, pohodlném a sjednoceném prostředí, které je ideální pro všechny úkoly související s procesy: od sdílení osobních zkušeností až po vývoj komplexních podnikových procesů a interních regulačních dokumentů.

Mezi základní funkce Studio Creatio (dříve bpm'online) free patří:

Sjednocená knihovna procesů. Strukturovaná knihovna procesů s pohodlným vyhledáváním a navigací zorganizuje všechny procesy a umožnuje jejich správu v jediném prostředí. Víceúrovňová struktura může obsahovat složky s vnořenými prvky, jednotlivé podnikové procesy i procesní mapy.

Knihovna procesů FREE

Centrum znalostí pro podnikové procesy organizace. Společné prostředí pro procesní analytiky a ostatní uživatele umožní organizovat efektivní týmovou interakci ve fázi budování a optimalizace procesů. Současně budou pro každého z nich k dispozici nejúplnější a nejaktuálnější informace o tom, se kterými procesy pracuje jeho divize nebo společnost jako celek.

Vizuální mapa procesů. Mapa procesů vám umožní vizuálně prezentovat organizační procesy, jejich pozici ve vztahu k jiným podnikovým procesům nebo vnějšímu prostředí. Jako prvky mapy lze použít jednotlivé procesy nebo jiné procesní mapy.

Vizuální mapa procesů FREE

Režim sdílených úprav procesu. Studio Creatio (dříve bpm'online) free vám pomůže organizovat spolupráci s procesem v reálném čase. Všechny změny provedené v procesu budou okamžitě uloženy do systému a zobrazeny všem uživatelům, kteří pracují se stejným diagramem. Můžete pozvat kolegu do týmu nebo sdílet odkaz na tento proces, což vám umožní rychle zapojit ostatní zaměstnance nebo odeslat proces ke schválení. Uživatelé se budou moci vyjádřit ke specifikům realizace procesu, stejně jako přidávat komentáře či návrhy na zlepšení diagramu.

Profesionální návrhář procesů. Pohodlný multifunkční návrhář procesů vám umožní rychle a snadno vytvořit mapu procesu jakékoliv složitosti. V seznamu funkcí návrháře - rychlé přidávání nových prvků a vztahů mezi nimi, používání drag-and-drop a interaktivní nápovědy. Studio Creatio (dříve bpm'online) free zajistí, aby prvky a pravidla používaná v systému byly plně v souladu s notací BPMN 2.0, včetně funkcí pro import a export.

Návrhář procesů FREE

Zdokumentování procesů a školení zaměstnanců. Prostředí pro popis procesů přístupné pro více uživatelů zajistí rychlou přípravu a aktualizaci procesní dokumentace. Jako výsledek budou důležité informace o každém procesu a specifika realizace jednotlivých kroků uloženy v jediném prostředí a přístupné všem zaměstnancům.

Režim přehrávání procesu. Interaktivní režim přehrávání zkracuje dobu potřebnou pro školení zaměstnanců, pomáhá je rychle seznámit s procesem a zvláštnostmi jednotlivých kroků. Pomocí speciálního panelu nástrojů může uživatel projít všemi klíčovými body procesu ve správném pořadí a získat podrobné informace o každém prvku.

Interaktivní prostředí pro profesionály. Funkce vkládání procesů vám umožní publikovat interaktivní náhledy diagramů na různých stránkách (například na interním portálu společnosti nebo na externích zdrojích). Výhodou takového publikování procesu je neoddělitelné spojení mezi náhledem na webové stránce a původním diagramem v programu Studio Creatio (dříve bpm'online) free - při změně původního procesu zobrazí náhled aktuální verze jeho diagramu.

Bezproblémové spuštění vytvořených procesů v produktech Creatio. Studio Creatio (dříve bpm'online) free bude integrováno s dalšími produkty bpm'online. Díky tomu lze libovolné schéma procesu vytvořeného v Studio Creatio (dříve bpm'online) free spustit pak v jiném produktu bpm'online.

Představení bpm'online studio free

Připojte se k největší online akci roku a buďte mezi prvními, kdo prozkoumá jedinečné vlastnosti produktu a dozví se, jak Studio Creatio (dříve bpm'online) free umožňuje ne-IT zaměstnancům snadno vytvářet aplikace a procesy, které potřebují. Představení nového produktu proběhne 5. června v angličtině. Zabukujte si místo ještě dnes >>>

Budete-li chtit Studio Creatio (dříve bpm'online) free vyzkoušet, kontaktujte nás.