Znovu Vám představujeme přehled novinek, které si již brzy vyzkoušíte ve svém Creatio (dříve bpm'online). Nejnovější verze 7.13.3 obsahuje spoustu nových funkcí, které zlepšují zkušenost uživatelů při práci se systémem a urychlují řešení každodenních úkolů. Seznam klíčových funkcí nové verze zahrnuje kompletní pipeline, který zobrazí konverzi lead/prodej, flexibilnější nástroje pro vytvoření hromadných e-mailů a přehledné nastavení modelů strojového učení.

Přehlednější obchodování

Pro identifikaci problémových míst v rámci interakce se zákazníky byl přidán nový typ dashboardů „Kompletní pipeline“ - od kvalifikace leadu do úspěšného dokončení prodeje. Data v tomto pipelinu obsahují informace o leadech a přiležitostech a lze je zobrazit v následujících náhledech: „Počet záznamů“, „Konverze na kroku“ a „Konverze“.

Kompletní pipelineHistorie fází leadu

Na záložku [Historie] na kartě leadu byl přidán nový detail, který umožňuje sledování historie fází leadu. Do sekce [Odhady] (edice enterprise) byl přidán vzhled [Dashboardy], který pomůže znazornit dynamiku odhadů oproti aktuálnímu stavu díky zabudovaným grafům a metrikam Creatio (dříve bpm'online).

Výkonější marketing

Nový prvek kampaně [Přidávání dle události] umožňuje spustit marketingové kampaně při přidávání nebo aktualizování libovolných záznamů. Např. můžete nastavit kampaň, která ihned pošle potvrzovací e-maily novým účastníkům události.

Další novinkou je možnost nastavit omezení na základě kategorie e-mailu (rozesílání nebo trigger e-maily) nebo jeho typu (newsletter, pozvánka, informační materiál, focus e-mail, atd.). Např. můžete nastavit limit 2 newslettery na příjemce za týden. Pokud kontakt dosáhne limitu alespoň jednoho platného omezení, Creatio (dříve bpm'online) nepošle tomuto příjemci další naplánovaný e-mail.

V nové verzi můžete nyní také vytvořit hromadné e-maily s dynamickým obsahem: e-maily zobrazí různý obsah na základě rozdělení příjemců do segmentů. Pro každý e-mail si tak můžete nastavit až 30 segmentů pro dynamické bloky a až 7 pravidel pro filtraci přijemců.

Přidávání dle události v kampaníchHromadné e-maily s dynamickým obsahem

Při tom s novým Návrhářem obsahu vytovření hromadných e-mailů se stavá ještě flexibilnější a uživatelsky přivětivější:

 • V režimu Náhledu můžete nyní přepínat mezi zobrazením na počítači a mobilním zařízení.
 • K dispozici je pokročilejší nastavení bloků obsahu: upravovat můžete jednotlivé prvky, jejich rozložení, obsah a styly.
 • U textových prvků můžete nastavit mezery a zarovnání textu, ohraničení, barvu textu a pozadí nebo si zvolit obrázek pozadí. Můžete konfigurovat řádkování pro celý text nebo jeho fragment a také použit vlastní písmo.
 • Pro obrázky v e-mailu nyní můžete určit vlastní odkazy a vyplnit text, který se zobrazí přijemci v případě blokování obrázků jejím e-mailovým klientem. Můžete také nově nahrát odlišné obrázky pro desktopovou a mobilní verzi e-mailu.

V Kampaních v nové verzi Marketing Creatio (dříve bpm'online marketing) bylo zjednodušeno nastavení podmíněných toků na základě odpovědí hromadných e-mailových zpráv. Nýni když vyberete podmínku [Kliknutí na odkaz v e-mailu], zobrazí se pouze jedinečné odkazy dostupné v odchozích hromadných e-mailech.

Globalní vyhledávání

V nové verzi Creatio (dříve bpm'online) byla zvýšena relevance výsledků globálního vyhledávání. Např. pokud nastavíte filtr podle kontaktu na stránce s výsledky vyhledávání, kontakty s odpovídajícími jmény budou zobrazeny v horní části seznamu. Při tom hodnoty ve sloupcích číselníků se nyní aktualizují ve výsledcích globálního vyhledávání automaticky (zohlední tak slučování duplicit).

Nové systémové nastavení umožňuje také upravovat limit pro výsledek vyhledávání s částečnou shodou, což zvyšuje šanci pro nalezení potřebných dat při nepřesném vyhledávání. Navíc se nyní výsledky zobrazí s ohledem na přistupová práva uživatele k datům: v případě, že uživatel nemá přístup k určitému sloupci objektu, například by neměl vidět částku na faktuře, takový sloupec se již mu na stránce výsledků nezobrazí.

Vyhledávání duplicit

Aktualizované nástroje pro vyhledávání a sloučování duplicit pomohou vyčistit data o zákaznících a zbavit se zbytečných informací v systému. Díky novým funkcím můžete:

 • nastavit pravidla pro vyhledávání duplicit v jakékoliv sekci Creatio (dříve bpm'online), ve které je povoleno indexování globálního vyhledávání;
 • provést vyhledávání duplicit dle číselníkových a textových polí objektů nebo můžete nastavit vyhledávání dle detailů [Komunikace] a [Adresy] u kontaktů a firem;
 • ručně slučovat náhodné záznamy v jakékoliv sekci nebo číselníku. K provedení této akce musíte mít právo k systémové operaci „Zpracování duplicit“ (“CanMergeDuplicates”);
 • nastavit rozvrh automatického vyhledávání duplicit v jakékoliv sekci Creatio (dříve bpm'online);
 • vybrat, které z telefonních čísel, e-mailových nebo webových adres mají být uloženy na stránce záznamů jako primární. Také můžete vybrat, která poznámka zůstane po sloučení.

Přispěvky feedu všech sloučených záznamů ukládá Creatio (dříve bpm'online) do výsledkového záznamu.

Automatické vyhledávání duplicit Rozvrh automatického vyhledávání duplicit

Zkratky

Změny na stránce záznamu nyní můžete uložit pomocí zkratek Ctrl + Enter a Ctrl + S. Tlačítkem Enter nyní potvrdíte výběr v dialogovém okně.

Mobilní aplikace

V sekci [Dashboardy] v mobilní aplikaci lze nyní zobrazit dashboard na celou obrazovku. Evidence záznamů použitých v dashboardu se v tomto řežimu zobrazí pod ním. Nastavení sloupců a filtrů odpovídá nastavením v primární aplikaci.

Dashboard na celou obrazovku v mobilu

V režimu online můžete nyní používat složky nakonfigurované v primární aplikaci. Mezi ně patří dynamické, statické a oblíbené složky, které nyní můžete kombinovat se standardními možnostmi filtrování v mobilním zařízení.

Díky zdokonalení procesu načítání stránek a optimalizaci požadavků na server je mobilní aplikace nyní dvakrát rychlejší.

Export dat do Excelu

Při exportu dat do Excelu hodnoty data a času jsou v koncovém souboru zobrazeny na základě preferencí uživatele, které si může nastavit v profilu. Nepodporované formáty (např. data v chybném formátu) se již při exportu neignorují a v případě chyby (např. pokud bylo vybráno příliš mnoho záznamů pro export) se nyní zobrazí notifikace s doporučením pro uživatele.

Návrhář sekce

Při práci s Návrhářem sekce se nyní návrháře karet a mini karet otevírají v samostatných oknech. Pokaždé, když upravujete jiný typ stránky, otevře se nové okno návrháře. Tímto způsobem můžete upravit zobrazení karty záznamu, byznys pravidla a zdrojový kód pro každou stránku zvlášť.

Návrhář karet

Rozhraní a základní vlastnosti systému

Můžete zobrazit náhledy obrázků v detailu [Přílohy a poznámky] v zobrazení typu „dlaždice“. Obrázky můžete prohlížet pomocí „levého“ a „pravého“ tlačítka. Stáhnout jakýkoliv soubor můžete kliknutím na jeho jméno.

Náhledy příloh

Nově můžete nastavit sloupce a řadit záznamy i v detailu [Přílohy]. A také můžete výbrat a smazat větší množství záznamů v číselnících.

V sekci [E-mail] a na detailu [Poznámky] máte k dispozici více možností formátování:

 • „Zpět“ a „Opakovat“ pro provedenou akci
 • Změna velikosti přidaného obrázku
 • Řežím celé obrazovky
 • Zkratka (Ctrl + K) k vytvoření odkazu z vybraného textu (nebo obrázku)
 • Změna barvy odkazů
 • Zvětšení nebo zmenšení odsazení odstavce
 • Vytvoření a formátování tabulky

Možností formátování textu

Nyní můžete rychle vyhledávat a přidávat příjemce při posílání e-mailových zpráv z komunikačního panelu nebo panelu akcí. Začněte psát jméno příjemce nebo název firmy a bpm´online nabídne příjemce na základě vloženého textu. Pro tuto funkci je nutné povolit globální vyhledávání. Kromě firem a kontaktů nyní navíc můžete vybírat příjemce ze sekce [Leady].

V případě, že používáte dlaždicové zobrazení záznamů na evidenci, určitě vás potěší možnost skrýt titulek sloupce. Příslušné zaškrtávací políčko je přidáno k nastavením sloupce.

Prediktivní vyhodnocování dat

V nové verzi byl vylepšen proces nastavení modelu strojového učení, který nyní umožňuje vytvořit vlastní model bez programování. Přitom díky novému prvku [Předpovědět data] v návrháři procesů můžete nastavit logiku předvídání hodnot v polích na základě modelů strojového učení.

Výsledek predikce můžete ukládat do pole, které si zvolíte na stránce modelu strojového učení. Díky možnosti zobrazení faktorů, které ovlivňují skóre hodnocení, analytici mohou dolaďovat parametry modelu a koncoví uživatelé přesněji porozumí tomu, co ovlivnilo daný skóre.

Nastavení modelu strojového učení

Integrace

V nové verzi byla vylepšena synchronizace kalendáře MS Exchange s Creatio (dříve bpm'online). To výrazně snížilo zatížení systému při současné synchronizace kalendářů více než 100 uživatelů. Byla také opravena synchronizační logika pro podporu opakujících se schůzek z kalendáře MS Exchange. Všechny změny provedené na takových schůzkách v Creatio (dříve bpm'online) se projeví i v kalendáři MS Exchange.