Společnost Creatio (dříve bpm'online) vydala nový balíček aktualizace pro řadu řešení Creatio (dříve bpm'online). Ode dneška se můžete těšit na následující nové funkce a vylepšení: možnost spouštět obchodní procesy pro záznamy všech sekcí a detailů systému, zobrazení grafů s několika řadami v mobilní aplikaci nebo nastavení automatického přechodu mezi jednotlivými etapami v rámci případu.

Základní rozhraní a možnosti systému

V rámci aktualizace byla přidána možnost zadat systémový jazyk, který bude použit pro nové uživatele jako výchozí. Je-li například primárním jazykem ve vaší společnosti španělština, pak stačí v sekci [Jazyky] nastavit u něj příznak [Použít jako výchozí]. Poté, když přidáte nového uživatele, automaticky se v jeho profilu zobrazí španělský jazyk.

Nastavení výchozího jazyku v bpmonline 7.10.3

Bylo realizováno zobrazení údajů na detailech, pro které nejsou nakonfigurovány sloupce. Ve výchozím nastavení se teď na detailu zobrazí data sloupce primárního pro zobrazení.

Na hlavní stránku systému byl přidán odkaz na Marketplace, kde máte možnost vyhledat a stáhnout si doplňková řešení pro váš Creatio (dříve bpm'online).

Mezi dalšími vylepšení rozhraní Creatio (dříve bpm'online) 7.10.3:

  • Na detailu [Kontakty] v sekci [Firmy] bylo upraveno filtrování. Nyní se zde zobrazují všechny kontaktní osoby firmy, včetně těch, které nejsou u této firmy zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. Záznamy jsou na detailu filtrovány na základě příznaku [Aktuální] v detailu [Kariéra kontaktu].
  • Pozice otevřené záložky bude nyní uložena a zůstane ve viditelné oblasti obrazovky po přidání položek na detail, stejně jako při přesunu nebo návratu k záznamu, i když je na stránce nakonfigurováno velké množství záložek.
  • Byla vylepšena synchronizace polí profilu kontaktu nebo firmy s poli na detailu [Komunikace]. Pokud uživatel nemá právo upravovat údaje v profilu kontaktu nebo firmy, nebudou změny provedené jim na detailu [Komunikace] zobrazeny v profilu záznamu. Například v případě vymazání telefonního čísla na detailu, v profilu záznamu toto číslo zůstane.
  • Byla opravena chyba, která znemožňovala návrat do evidence sekce ze stránky editace záznamu této sekce bez uložení změn.
  • Byla opravena situace, kdy v prohlížeči Internet Explorer 11 v některých případech nefungoval odkaz v evidenci na stránku propojeného záznamu.

Mobilní aplikace

V řešeních Creatio (dříve bpm'online) field sales a pharma se objevil nástroj, který kontroluje vyplnění check-in během návštěvy. Systém porovnává GPS souřadnice aktuální polohy zaměstnance a adresy firmy (v případě Pharma Creatio (dříve bpm'online pharma) - adresy lékaře/lékárny).

V nové verzi mobilní aplikace byla vylepšena i práce s dashboardy: byla přidána možnost zobrazení grafů s několika řadami a prvků s typem „Škála“. Také v sekci [Dashboardy] byl vyvinut alternativní způsob navigace - teď lze přejít k požadovanému dashboardu ze seznamu s funkcí vyhledávání.

Nový graf v mobilní aplikaci bpmonline 7.10.3

Integrace

V rámci aktualizace byl zrychlen proces vytváření účtu (Just-intime User Provisioning) při integraci s SSO. Během synchronizace profilu uživatele s daty v adresáři služby Active Directory jsou role organizační struktury aktualizovány pouze pro aktuálního uživatele a ne pro všechny firemní účty.

Obchodní procesy

Byla přidána možnost spouštět obchodní procesy pro záznamy všech sekcí a detailů systému.

Spuštění procesu prodeje pro záznam sekce [Kontakty] v bpm'online

Spuštění procesu můžete nakonfigurovat v Návrháři sekcí nebo v Návrháři detailů. Pro takové procesy můžete dokonce zvolit parametr procesu, kam bude předáno ID záznamu, pro něhož bude proces spuštěn.

Nastavení spuštění procesu prodeje pro záznam sekce [Kontakty] v bpm'online

Nástroje řízení případů (case management)

V nové verzi Creatio (dříve bpm'online) 7.10.3 lze nastavit automatický přechod mezi jednotlivými etapami. Přechod do další fáze případu se uskuteční, pokud byly v předchozí fázi provedeny nezbytné kroky. Můžete při tom určit, které kroky je třeba provést: pouze povinné nebo všechny (povinné a nepovinné).

Nastavení automatického přechodu do další fáze prodeje

Nástroje pro přizpůsobení

V rámci aktualizace byla opravena chyba získávání systémového nastavení, k níž docházelo v některých případech během spuštění některých procesů, například při synchronizaci s kalendářem Google. Nyní systém zvolí správné hodnoty nastavení systému pro uživatele, patřících do skupiny manažerů, pokud se nastavení pro ně a jejich podřízené liší.

Návrhář sekcí

V Creatio (dříve bpm'online) 7.10.3 bylo zjednodušeno nastavení obchodních pravidel. Sloupce objektu na seznamu podmínek obchodního pravidla a nastavení filtrování lze vybírat ze seznamu podle názvu, aniž byste zadávali kód sloupce ručně.

Tiskové sestavy

V nové verzi se již nemění poměr obrázků ze záznamů Creatio (dříve bpm'online) v tiskové sestavě MS Word. Dříve byla velikost obrázků přizpůsobována poměrům šablony tiskové sestavy, což mohlo vést ke zkreslení obrázků.

Bylo opraveno „zamrzání“ systému při stahování tiskových sestav ve formátu PDF, pokud byly pro formátování stahovaného dokumentu použity najednou konec oddílu a konec stránky.