Byla vydána nová verze Creatio (dříve bpm'online) 7.11, která umožňuje využívat prvky umělé inteligence pro zjednodušení každodenních úkolů, obsahuje sadu nástrojů pro automatizaci procesu schvalování jakékoliv informace v systému a poskytuje možnost zobrazení grafů a ukazatelů na kartě záznamu. Podrobnější přehled nových funkcí a opravených chyb naleznete níže.

Prediktivní analýza dat

Nová verze Creatio (dříve bpm'online) 7.11 umožňuje předpovídání hodnot libovolného pole na základě předdefinované sady charakteristik. Pokud například vytvoříte kontakt ručně, systém automaticky vyplní pole [Strojové učení] na základě analýzy celého jména. Vlastní model pro předpovídání hodnot polí číselníku v libovolné sekci můžete nastavit pomocí [Strojové učení].

Schvalování

V nové verzi Creatio (dříve bpm'online) 7.11 lze pracovat s požadavky na schvalování a oznámeními o nich v jakékoli sekci systému. Aktivaci funkce lze provést v Návrháři sekce. Po aktivaci se na stránce záznamu této sekce objeví nová záložka [Schválení]. Rovněž u schvalujících osob bude do notifikačního centra přidána nová záložka [Schválení], na níž budou moci prohlížet a zpracovávat všechny požadavky.

Nastavení funkce schvalování bylo zjednodušeno a nyní se provádí pomocí nového prvku [Schválení] v Návrháři procesů. Zpracovávat požadavky na schvalování lze nejen na záložce [Schvalování], ale také na panelu Další akce záznamu sekce.

Práce se schvalováními na panelu Další akce

Byznys procesy

V bpm’online si nyní můžete nastavit frekvenci spuštění procesů, například každou hodinu, každý pracovní den v 9:00 hod. nebo každý první den v měsíci. Nastavení probíhá pomocí nového prvku [Začáteční časovač].

V nové verzi byla vylepšena nastavení prvku [Podproces] pro pohodlnější práci s verzemi procesů. Nyní můžete jako podproces zadat pouze aktuální verzi procesu. Parametry podprocesu se automaticky mění podle parametrů zvolených procesů.

Byla realizována automatická archivace záznamů v žurnálu procesů. Tím se zvýší výkon aplikace a zjednoduší se práce uživatele. Archivované záznamy o dokončených instancích procesu lze zobrazit v žurnálu procesů pomocí rychlého filtru „Archivované“.

V nové verzi byla do notifikačního centra přidána nová záložka se seznamem kroků byznys procesů, které uživatel ještě nevykonal. To vám pomůže nezmeškat žádný úkol, i když není zobrazen v kalendáři, a nachystat plán pro příští dny.

Dashboardy

V nové verzi bpm’online 7. 11 můžete přidávat Dashboardy na karty záznamů. Přidávání Dashboardy se provádí pomocí Návrháře sekce. Nastavení Dashboardy probíhá stejným způsobem jako nastavení vzhledu [Dashboardy] v sekcích systému.

Karta kontaktu s grafem

 • Bylo realizováno automatické vyplnění pole vazby objektu se sekcí, pokud je dashboard konfigurován pro stávající sekci nebo lze jednoznačně určit sloupec pro vazbu;
 • V nové verzi lze ukládat nastavení sloupců v režimu evidence pro každý dashboard zvlášť.

V dashboardu typu „Evidence“ se nyní desetinná čísla zobrazují se stejným počtem desetinných míst, jaký je nastaven pro pole na stránce záznamu.

Faktury na harmonogramu

V edicích Commerce a Enterprise byla přidána možnost práce s fakturami na harmonogramu v objednávce. Nyní můžete ručně vytvářet a mazat faktury na harmonogramu, stejně jako propojovat jednotlivé záznamy detailu s fakturami existujícími v systému.

Přidání faktury do harmonogramu

V řešení bpm’online field sales byly realizovány cyklické úkoly pro automatizaci plánování návštěv. Systém vypočítává dostupný počet návštěv obchodního zástupce a plánuje je ve stanovených časových intervalech. Ručně vytvořené návštěvy jsou automaticky propojeny s cyklickým úkolem podle shody základních parametrů aktivity a pravidelných návštěv.

Mobilní aplikace

V mobilní aplikaci bpm’online 7.11 byla přidána možnost používání push notifikace. Odeslání oznámení můžete nakonfigurovat tak, aby uživatelé dostávali push notifikace o důležitých událostech, přiřazení úkolů nebo zprávách firmy.

Další novinkou se stala možnost používání rychlých filtrů v mobilní aplikaci. Nastavení filtrů je k dispozici v sekcích a na detailech obsahujících vyhledávací řádek.

Filtry a skupiny

V nové verzi bpm’online byla přidána animace načítání, která vzniká po použití filtru nebo při přepínání mezi skupinami v případě, že sekce obsahuje velké množství položek. V rámci aktualizace byla také opravena chyba zobrazování úrovní vnoření v okně pro volbu sloupců filtru, která se objevovala při úpravách dříve uložených složitých agregačních filtrů.

Okno nastavení filtru se třemi úrovněmi vnoření

Na seznamu oblíbených skupin v nabídce [Filtr] se nyní nezobrazují prázdné řádky u skupin, ke kterým uživatel nemá přístupová práva. Další novinkou je možnost provést úpravu filtru zvolené skupiny prostřednictvím funkce [Nastavit skupinu] na evidenci.

Byla opravena chyba podmínky „Existuje“ v agregačním filtru, vznikající při několikanásobné změně podmínek filtru. Bylo rovněž realizováno správné uložení filtru pro oblíbenou skupinu přes nabídku [Nastavit skupinu], pokud byl přechod k podmínkám filtru proveden z již vyfiltrované evidence.

Nyní můžete také volit hodnoty a potvrzovat použití rychlého filtru pomocí klávesnice (klávesy „Nahoru“, „Dolů“ a „Enter“).

Sociální sítě

V interní sociální síti bpm’online nyní budou uživatelé dostávat upozornění o zmínkách při úpravě dřívějších zpráv nebo komentářů.

Integrace

V notifikačním centru nyní budou dostupné informace o problémech při stahování e-mailů z poštovního serveru:

 • Není-li stahování zpráv možné z důvodu nesprávného hesla, může uživatel ihned zadat nové heslo, aniž by musel jít do nastavení poštovní schránky.
 • Není-li poštovní server k dispozici, oznámení bude aktivní až do okamžiku obnovení spojení.
 • Vyskytnou-li se neznámé chyby při interakci se serverem, obdrží uživatel zprávu o potřebě kontaktovat správce systému.

Ve všech těchto případech bude synchronizační proces pozastaven, aby se zabránilo blokování účtu uživatele.

V nové verzi dědí nová zpráva, která vznikla jako odpověď na e-mail z Creatio (dříve bpm'online), všechny vazby původního e-mailu. Díky tomu je celá historie interakce s klientem zachována.

Při přihlášení do systému pomocí funkce Single Sign-On, pokud byl použit přímý odkaz, se otevře stránka Creatio (dříve bpm'online), kterou potřebujete, nikoliv hlavní stránka.

Rozhraní a základní vlastnosti systému

V rámci aktualizace byla přidána podpora pro další jazyky, nyní je bpm’online k dispozici v arabštině, hebrejštině a farsi. Pro pohodlnou práci uživatelů s těmito jazyky se používají aktualizované upravené fonty a v rozhraní systému je podporován standard RTL. Zprava doleva je rozmístěn nejen text, ale i prvky rozhraní.

Rozhraní bpm’online v arabské lokalizaci

V nové verzi Creatio (dříve bpm'online) byla realizována možnost nastavit pracovní prostor pro uživatele s ohledem nejen na jejich organizační role, ale i na funkční role. Byl opraven problém exportu dat z číselníkových polí, které obsahují text se zalomením řádku. Nyní jsou všechna data číselníků exportována správně. Včetně dalších novinek:

 • Bylo urychleno stahování e-mailových zpráv na pozadí – tato úloha má v nové verzi vyšší prioritu než ostatní úlohy, fungující na pozadí.
 • Vyhledávání dat z číselníků v systému bylo zjednodušeno: Nyní se výchozí vyhledávání provádí na základě fragmentu textu, pro zobrazení všech výsledků již nepotřebujete používat symbol „%“. Podmínky vyhledávání se určují systémovým nastavením [Filtr nad textovými sloupci].
 • Údaje na detailu se nyní aktualizují automaticky při vytváření položek a přidávání spojených záznamů prostřednictvím jejich detailů (řetězec dvou nebo více stránek). Příklad: Do systému byl přidán nový kontakt, poté byla během vyplnění detailu [Zaměstnání] vytvořena nová firma a na její kartě byla pak vytvořena související aktivita. Díky nové funkci budou údaje detailů [Firma] a [Aktivity] na stránce kontaktu aktualizovány automaticky po uložení dat.
 • Byla opravena chyba, která způsobovala, že se po přepnutí režimu zobrazení údajů na záložce [Vazby] na kartě firmy nezobrazovala tlačítka pro přidání a odebrání vazeb.
 • Nyní můžete na evidenci zobrazit systémový sloupec s jedinečným ID záznamu. To vám umožní nakonfigurovat přesnější a složitější filtry, vytvářet vazby při importu dat a pracovat s pokročilými sestavami v aplikaci Excel.
 • Správce systému má nyní možnost spravovat aktualizaci sloupců evidence pro všechny uživatele. Pokud někteří uživatelé již mají individuální nastavení evidence v této sekci, po klepnutí na tlačítko [Uložit pro všechny uživatele] se objeví dialogové okno, ve kterém správce může zvolit, zda chce aktualizovat stávající nastavení evidence u všech uživatelů nebo zachovat již použitá nastavení.
 • Byl upraven algoritmus pro vyplnění příznaku [Aktuální] a pole [Konec2] pro zaměstnání kontaktu. Pokud byla firma vymazána nebo změněna, bude na stránce kontaktu aktualizován záznam o zaměstnání: u záznamu o místě zaměstnání bude odstraněn příznak [Aktuální] a bude vyplněno datum.

Po zvolení specifických formátů data a času v profilu uživatele se nyní položky evidence zobrazují správně.

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách MS Word lze nyní zobrazit sloupce, jejichž názvy obsahují speciální znaky, například „*“ nebo „/“.

Nástroje přizpůsobení

Byla opravena chyba vyplnění hodnot maker pro sloupce spojených záznamů v e-mailových zprávách odeslaných ručně pomocí šablony. K chybě docházelo u těch maker, které mají duplicitu v nabídce [Volba makra].

Návrhář sekce

Nastavení byznys pravidel v sekcích je nyní k dispozici i pro ty jazyky, pro něž ještě nebyly dokončeny všechny překlady. Předtím bylo možné konfigurovat byznys pravidla pouze v kompletně přeložených systémech.

Po vytvoření nové sekce bude automaticky přidána vazba na pracovní prostor zvolený v návrháři. To usnadní přenos balíčků mezi weby.

Nástroje pro správu případů

V nové verzi bpm’online obsahuje návrhář případů nové prvky. Díky tomu již nepotřebujete vytvářet podprocesy k provádění těchto úkolů v rámci případů.

Nové prvky návrháře případů

Výkon systému

V nové verzi systému byl realizován mechanismus pro zrušení dotazů k databázi při exportu modulu. Systém ruší požadavky, které jsou aktivní, ale již nejsou aktuální. Tím se sníží zatížení databázového serveru díky uvolnění prostředků ihned, jakmile uživatel přestane čekat na odpověď. Dotazy se ruší v následujících případech:

 • zavírání stránky v prohlížeči,
 • aktualizace stránky,
 • vypršení času čekání na odpověď,
 • zrušení síťového připojení,
 • export modulu při přechodu mezi sekcemi,
 • odeslání nového dotazu na server před získáním odpovědi na předchozí dotaz.

Klientský obsah již není uložen v databázi aplikace, ale v systému souborů aplikačního serveru – stává se tak statickým. Dříve jej aplikační server dynamicky generoval na základě aktuální struktury vztahů mezi balíčky a závislostí mezi schématy. Použití statického obsahu snižuje zatížení databáze a zvyšuje výkon systému.