Z nového průzkumu společnosti Deloitte je patrné, že CIO v České republice vnímají svoji klíčovou roli v oblasti podpory nových obchodních příležitostí a chtějí se zaměřit na růst prostřednictvím zavádění inovací. I když více než polovina IT ředitelů (52 %) považuje inovace za významnou prioritu, jsou jim za tímto účelem přidělovány pouze malé finanční prostředky. Téměř polovina IT ředitelů věnuje na inovace méně než 10 % svého rozpočtu.

Ale pozor - bpm'online již má všechny potřebné nástroje pro zavedení inovací, hlavně mobilní aplikaci, sociální síť, podporu digitálního multikanálového prodeje a hezkou analytiku.

Materiál je k nalezení zde: http://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/cze-tz-investice-do-technologii-inovace.html