Podle našeho názoru potřebuje dnešní firma pro úspěch nejen znalosti a dobrou pověst, ale i dobré informační nástroje. Jejich účelem je poskytnutí včasných a hodnotných doporučení ke zlepšení zákaznické zkušenosti a tím i výkonnosti celé firmy. Je známo, že aplikace některých poměrně jednoduchých postupů je schopna zvýšit prodeje o 20 až 50 %, aniž by šlo o velké a podstatné změny ve firmě.

Jedná se především o:

 • schopnost nabídnout zákazníkovi správné zboží ve správnou hodinu,
 • schopnost přesně znát zákaznickou „náladu“,
 • schopnost předpovídat, ne reagovat,
 • schopnost být vždy po ruce.

V těchto článcích se pokusíme ukázat, jak s tím může pomoci bpm'online crm, světově známý nástroj pro řešení CRM úkolů.

Řešení klasických slabin v řízení obchodu v moderní firmě začíná zákaznickou databází (resp. seznamem či evidencí zákazníků). Jedním ze základních úkolů v obchodní praxi je jeden zcela očividný – zjištění, kdo jsou moji zákazníci. Zda je jich mnoho, nebo jen několik, zda nakupují často, nebo občas a zda jsou všichni klienti evidováni na jednom místě.

Abychom dostali na tyto otázky správnou odpověď, je třeba použít nástroj, který nabízí následující možnosti:

 • možnost ukládat primární zákaznická data,jako jsou název, sídlo, IČ, telefony atd.,
 • možnost ukládat pouze data, jež mají pro firmu cenu a význam,
 • možnost vytvářet jakékoliv vazby mezi firmami a kontakty, včetně sledování kariéry určité kontaktní osoby,
 • možnost zařazení zákazníka do skupiny buď podle klasických parametrů (kraje, oboru atd.), nebo podle jakýchkoli vlastních (obratu, pravidelnosti nákupu, přítomnosti nebo absence určitého produktu na faktuře atd.), přitom zápis může proběhnout ručně nebo automaticky,
 • možnost následujícího snadného využití těchto informací pro obchodní účely firmy (resp. telefonickou nebo e-mailovou kampaň).

Toto všechno samozřejmě máme a rádi vám to předvedeme.

{rokbox album=|myalbum|}images/fp_demo_media/gallery/osl1/*{/rokbox}

 • Data v bpm'online lze snadno ukládat a upravovat. A jde nejen o data samotná, ale i o možnosti rozšíření celé sady údajů a přidání vlastních polí, aniž by to musel dělat programátor.
 • Jednotlivé záznamy firem a kontaktů v bpm'online lze provazovat podle chuti a potřeb.
 • Lze nastavovat jakékoli přehledy dat a celkové evidence včetně grafů, a to pouhým kliknutím myši.
 • Lze vytvářet skupiny a zařazovat tam firmy či kontakty automaticky nebo ručně, a to i s použitím sofistikovaných podmínek (např. chci firmy, které si koupily produkt1, ale nemají produkt2, přitom kupují ročně nad 100000 Kč).

Vidíte? Pokud budete mít informace o svých klientech v naprostém pořádku, zvládnete se zbavit i dalších slabin. Jakých? O tom si více povíme příště.